79. sz. H Í R L E V É L (2017. január)

Drótposta: info@jaszokegyesulete.hu
Honlap: www.jaszokegyesulete.hu
www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
www.instagram.com/jaszokegyesulete
Bankszámla: 10200892-31411767-00000000

Adószám: 19666024-1-41

Beszámoló az egyesület 2016. évi munkájáról

Ezúton köszönjük meg, valamint továbbítjuk Önnek a szép számmal érkezett karácsonyi és újévi jókívánságot. Hírlevelünk minden kedves olvasójának sikereket és friss jó egészséget kívánunk 2017-re!

A Jászok Egyesülete a Jászságból elszármazottak és az otthon élők intézményes kapcsolattartása érdekében alakult 1991-ben Budapesten.
Taglétszámunk 2016 végén 571 fő volt. Hazánk valamennyi megyéjén túl külföldről, s a Jászság 18 településének mindegyikéről van tagtársunk.
Az egyesületnek 36 tagszervezete van.

A Jászok Egyesülete több formában van jelen a virtuális térben, a világhálón. Egyesületi honlapunkon
(www.jaszokegyesulete.hu) megszólal a Lehel kürtje, megismerhető a Jászok Egyesülete története, tagsága, tagszervezeteinek köre.
Közhasznú szervezetünk weboldala felvillantja a jászok és a Jászság történetét, településeit, s áttekinti testvérszervezetünk, "A Jászságért" Alapítvány tevékenységének eredményeit. Egyesületünk elérhető a Facebook közösségi oldalon is (www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu), ahol követőink száma meghaladja a 2500 főt. Bugyi László tagtársunk munkája révén elkészült és napról-napra bővül egyesületünk fényképmegosztó közösségi Instagram oldala (www.instagram.com/jaszokegyesulete) is, ahol páratlan szépségű jászsági fotókban gyönyörködhetünk.

1) Egyesületünk budapesti összejövetelei voltak:

Március 2-án rendkívüli közgyűlésünkön elfogadtuk a Jászok Egyesülete alapszabályának módosítását, az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően.

2016. március 19-én ünnepelte újjáalakulásának 25. évfordulóját az elszármazott jászságiakat és otthon élőket összekapcsoló Jászok Egyesülete. A budai Várban, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum patinás falai között, Vágó Pál festménye előtt egyesületünk több száz jelenlévő tagját és a népes vendégkoszorút köszöntötte Eszes Béla polgármester, a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége elnöke, egyesületünk tagja; az ifjú jászok nevében pedig Farkas Kristóf Vince történész. Az elvégzett munkáról Dobos László, az egyesület ügyvivője adott számot. Az állófogadás előtt asztali áldást mondott Kladiva Imre kanonok-plébános. A találkozót megtisztelte részvételével a Jászság számos polgármestere, közéleti személyisége; a Jászkun Kapitányok Tanácsának tagjai. A kiemelkedő munkát végző személyek - az egyesület tisztikara, tagtársaink, a sajtó képviselői, ügyünk barátai - közül hatvanheten részesültek az önzetlen fáradozást elismerő díszoklevélben.

Az elmúlt öt évben végzett közösségépítő munkájuk elismeréséül díszoklevélben részesültek a Jászok Egyesülete Ügyvivői Testületének
tagjai:

Bognár Mária, Budapest; Farkas Kristóf Vince, Jászfényszaru; Fehérné dr. Ábrahám Etelka, Budapest; Győző Gyula, Budapest; Hortiné dr. Bathó Edit, Jászberény; Nemoda István, Vigántpetend; Paksy Gábor, Budapest;

továbbá a Jászok Egyesülete Számvizsgáló Bizottságának tagjai:
dr. Tóth Pál Péter elnök, Budapest; Bartha Andorné, Taksony; Gosztony Ernő, Budapest.

Az elmúlt öt évben végzett közösségépítő munkájuk elismeréséül díszoklevélben részesültek a következő személyek:

Bálint Csilla, Budapest; Balogh József, Budapest; Banka Csaba, Jászberény; Baráth Károly, Jászberény; Dr. Bleuer István, Budapest; Borda Lajosné, Zebegény; Dr. Borsiné Both Zsuzsa, Budapest; Bugyi László, Jászberény; Dr. Csáky Imre, Budapest; Dr. Csányi Sándor, Budapest; Cservenka Judit, Budapest; Csönge Attila, Szolnok; Dávid Sándor, Jászszentandrás; Dobos Menyhért, Budapest; Dorogi Lászlóné, Budapest; Doszpoly Zsuzsanna, Budapest; Dunai Árpád, Budapest; Elter Tibor, Szolnok; Erdei Gábor, Jászberény; Ézsiás Vencel, Jászfényszaru; Fábián Rigó Attila, Jászberény; Fodor István Ferenc, Jászjákóhalma; Galyó Tünde, Budapest; Gábriel Tibor, Budapest; Gulyás Erzsébet, Jászberény; Hatházi Attila, Budapest; Jakab Péter, Budapest; Kahulits Andrea, Budapest; Dr. Kalmár Pálné, Jászapáti; Dr. Kiss András, Jászberény; Dr. Kissné Kohári Erzsébet, Jászberény; Kovács Béláné Pető Magdolna, Jászfényszaru; Kovács J. Béla, Budapest; Kovács Emil, Budapest; Magera Tibor, Jászberény; Makai Győző István, Budapest; Mátics Béláné, Jászberény; Miklós István, Jászberény, Modla László, Budapest; Molnár Pál, Budapest; Nagy János, Budapest; Nagy Tamás, Jászberény; Ossik János, Budapest; Parti Csaba, Jászberény; Patakiné Kocza Anita, Jászberény; Dr. Rédei István, Jászberény; Sárközy Miklós, Budapest; Simon László, Budapest; Dr. Suba Györgyné, Jászberény; Süveges István, Lajosmizse; Dr. Szabó Tamás, Jászberény; Szőrös Zoltán, Lajosmizse; Tálas Ernő, Budapest; Tóth Péter Csaba, Gödöllő; Tősér Ignác, Jászárokszállás; Vertel Beatrix, Budapest; Werny-György Katalin, Budapest.

Az eseményt számosan (tagságunk, partnerszervezeteink) köszöntötték táviratban, levélben, illetve adták át ajándékaikat.

Április 25-én tartotta évi rendes közgyűlését egyesületünk.
Szervezetünk legfelsőbb fóruma elfogadta a 2015. évi éves beszámolót, az egyesület munkájáról szóló jelentést (mindkettő megtalálható honlapunkon), s jóváhagyta az idei terveket.

A közgyűlés után dr. Wirth Lajos tudománytörténész (Jászberény) tartott előadást kerekgedei Makó Pál (Jászapáti, 1723 - Buda, 1793) élete és életműve címmel.

Május 30-án tagtársunk, László Márta színes képanyaggal vetítette elénk kórházpedagógusi hivatásának eredményeit. A rendezvényen megemlékeztünk dr. Kiss József Jászságért Díjas történész születésének centenáriumáról.

Szeptember 20-án 1956 a Jászságban - egy kortárs emlékeit osztotta meg velünk dr. Rózsa György, az 56-os Szövetség Elnökségének tagja. Így emlékeztünk a forradalom 60. évfordulójára.

Október 24-én vendégünk volt dr. Novák István plébános, főigazgató (Jászberényi Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola, Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium), aki Vallásközi párbeszéd - a kereszténység és az iszlám címmel tartott vetített képes előadást.

November 22-én a Jászkun Kerület kapitányait (1745-1876) mutatta be gazdag kultúrtörténeti képanyaggal Farkas Kristóf Vince történész, muzeológus (Jász Múzeum, Jászberény), a Jászok Egyesülete ügyvivője.

2) Rendezvényeink voltak:

A Jászok Egyesülete reprezentatív, színes tabló formájában megjelentette Mária Terézia 1745. május 6-án kelt, a jászkun önmegváltást engedélyező oklevelét magyar nyelven. A kiadvány ünnepélyes bemutatójára január 22-én, a Magyar Kultúra Napján került sor Jászberényben. Az oklevél tiszteletpéldányát dr. Szabó Tamásnak, Jászberény polgármesterének nyújtottuk át. A királyi diploma közreadásában oroszlánrésze volt főtisztelendő Süveges István esperes-plébánosnak (Lajosmizse) és dr. Csáky Imre címertörténésznek.

Május 6-án, a jászkun önmegváltás emléknapján megkoszorúztuk a budapesti Köröndön dr. Czettler Jenő akadémikus emléktábláját, mely a két világháború között működő egyesület-elődünk egykori elnökének munkásságát örökíti meg.

A 2016. évi, 22. Jász Világtalálkozót Jászárokszállás városa és a Jászok Egyesülete rendezte július 8-10-én. A díszünnepségre július 9-én, szombaton került sor. Az ünnepi főpapi szentmisét ezúttal is dr.
Ternyák Csaba egri érsek celebrálta. A települések színpompás felvonulását, az ünnepi köszöntéseket díjak átadása követte. A 25.
alkalommal kiosztott Jászságért Díjat s a vele járó adómentes egymillió forintot Józsa László tanár, helytörténész (Kunszentmárton) kapta. Jászkapitányként tagtársunkat, Csikós Miklóst iktatták be. Az ünnepségsorozaton a Jászok Egyesülete népes küldöttséggel képviseltette magát.

Az idei, 23. Jász Világtalálkozónak 2017. június 23-25. között Jászladány ad helyet.

Augusztus 13-án, a 18. Jászágói Falunapon, a szüreti felvonuláson és bálon társrendezőként működött közre a Jászok Egyesülete.

A Szakrális Művészetek Hete szeptemberi jászberényi eseményeit ezúttal is közösen szervezte a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi szervezete, s a Jászok Egyesülete, valamint ez egyesület jászsági csoportja. A nyitott templomok napja mellett a szakrális helytörténeti kutatásokról tartott konferencia vonzott számos érdeklődőt.

November 11-én a Jászalsószentgyörgyi Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület vendége volt Dobos László, egyesületünk ügyvivője, aki Elszármazottak és otthon élők - együtt a Jászságért címmel tartott előadást.

3.) Egyesületünk képviseltette magát számos jászsági rendezvényen, tanácskozáson, közösségi és egyházi ünnepen, kiállítás-megnyitón.
Együttműködésünk eredményes a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel. Ügyvivőink több meghívásnak tettek eleget, s tájékoztatót tartottak a Jászok Egyesülete törekvéseiről, eredményeiről.

Munkánkról az idén is gyakran hírt adott az országos, megyei és helyi nyomtatott, illetve sugárzó média. Külön köszönettel tartozunk e tekintetben Banka Csaba szerkesztőnek (Új Néplap, Szolnok) valamint Halász Lajos főszerkesztőnek és munkatársainak (Jászkürt Újság, Jászberény). Köszönjük Bognár Mária újságíró, a Jászok Egyesülete ügyvivője fáradozását - írásai Jászberény város lapjában jelentek meg.
Több elektronikus jászsági és megyei hírportál (így a jasznaplo.hu, jaszberenyonline.hu, berenycafe.hu, jaszsagonline.hu, szoljon.hu is) figyelemmel kísérte munkánkat.

4.) 2016-ban az előző évi személyi jövedelemadó felajánlható egy százalékából, jász és nem jász támogatóink jóvoltából a Jászok Egyesülete 421.175 adóforintot kapott.  Köszönjük a támogatást, a bizalmat! Ezt az összeget - az eddigiekhez hasonlóan - jász-hagyományt ápoló kiadványokra és rendezvényekre fordítjuk.

5.) Egyesületünk az alábbi kiadványok megjelentetéséhez nyújtott
támogatást:

Bali István: Lengyel-magyar kapcsolatok Jász-Nagykun-Szolnok megyében.
Szolnok.

Besenyi Vendel: A jászberényi szentkúti templom története.
Jászberény.

Csáky Imre: Jászberény, Karcag, (Kiskun)Félegyháza mezővárosok királyi kiváltságlevelei - XVII-XVIII-XIX. század. Nyíregyháza.

Dobos László: Adósai vagyunk szülőföldünknek. A Jászok Egyesülete és "A Jászságért" Alapítvány első negyedszázada (1990-2015). Budapest.

Hoffer András: 110 éves a jászberényi labdarúgás 1906-2016.
Jászberény.

Szabóné Taczman Mária: A zárdától a katolikus iskoláig 1886-2016 + 1991-2016. Jászberény.

6.) Hírek tagtársaink szakmai sikereiről. - Dr. Barna Gábor néprajzkutatót, Jászságért Díjas egyetemi tanárt (Budapest - Szeged) a Szent István Tudományos Akadémia főtitkárává választották. - Bobák József, a Jászsági Vendéglátó Egyesület elnöke (Jászberény) Schnitta Sámuel Díjat kapott gasztronómiai munkássága elismeréséül. - Jászfényszaru díszpolgára, prof. dr. Dobák Miklós egyetemi tanár
(Budapest) Máriás Antal Emlékérem kitüntetésben részesült. - Kladiva Imre kanonok, Jászapáti város Jászságért Díjas plébánosa aranymiséjét ünnepelte az év nyarán. Az ünnepeltet egyesületünk ügyvivője is köszöntötte. - Kocsis Károly akadémikus, a Földrajztudományi Intézet igazgatója (Budapest) Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést kapott. - Mihályi József, a Vándorfy János Honismereti Szakkör vezetője (Jászapáti) több évtizedes hagyományőrző munkájáért Vándorfy János Díjban részesült. - Az Európai Mobilitási Hét jászberényi főszervezője, Patakiné Kocza Anita kiemelkedő munkáját oklevéllel ismerték el. - Simon Károly, a Jászalsószentgyörgyi Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület elnöke sokrétű közösségi tevékenységéért Jászalsószentgyörgy Községért Díjat kapott. - A Jászságért Díjas dr. Suba Györgyné népművelő, helytörténeti kutató, a Jászapáti Honismereti Szakkör alapító titkára, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és a Jászok Egyesülete jászberényi csoportjainak alapító titkára Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült. - Szabóné Nagy Enikő középiskolai tanár közösségi munkáját Jászapáti Városért Díjjal ismerték el. - A Jászságért Díjas Szikszai Mária és Molnárné Szikszai Klára testvérpár (Jászapáti) helytörténeti munkáját Vándorfy János Díjjal honorálták. - Jászalsószentgyörgy Községért Díjban részesült Talált József jászkapitány és hitvese. - Az Egyetemes Kultúra Lovagjává ütötték Tálas Ernő (Budapest) Jászságért Díjas énekművészt.

7.) "A Jászságért" Alapítvány által hetedik alkalommal kiírt Jászsági Civil Vándordíjat 2016-ban a Jász Alkotók Köre (Budapest) kapta. A Jász Alkotók Köre (JAK) művésztársaság 1995 júliusában rendezte első nagy sikerű kiállítását a budapesti Gellért Szállóban. Még az év decemberében megalakították közösségüket a Jászok Egyesülete tagszervezeteként. A csoport ma 19 tagú, tagjai grafikusok, festők, iparművészek, tanárok. Célul tűzték ki, hogy évente több kiállítást rendeznek, s megismerik egymás alkotó környezetét. A JAK alapító vezetőjétől, Budai Jánosné Szalkári Rózsa művésztanártól 2005-ben vette át a csoport irányítását Elter Tibor festőművész. 2015-től a Jász Alkotók Köre elnöke D. Kovács Júlia festőművész.

A képzőművész csoport működésének fontos állomása a nyaranta Jászapátin megrendezett művésztelep. A JAK évente további két kiállítást szervez tagjainak Jászberényben, illetve Budapesten. A Jász Alkotók Köre művészeti közösség az egyéni és közös kiállításokkal hozzájárul a jászsági gyökerű képzőművészek elismertségének gyarapításához, ezért méltó a Jászsági Civil Vándordíjra.

A vándorserleg és a kétszázezer forint pénzjutalom átadására a 2016 novemberében nyílt JAK kiállításon került sor a budapesti Hegyvidéki Kulturális Szalonban.

8.) Egyesületünk tagjai közül elhunytak 2016-ban:

Banka Ferenc polgármester (Jászszentandrás, 60 éves), Dunai Árpád mérnök (Budapest, 76 éves), dr. Faragó Sándor ny. vegyészmérnök (Budapest, 84 éves), Orosz István tankerületi igazgató (Jászdózsa, 47 éves), Patay Béláné tanár (Jászárokszállás, 96 éves), Sándor Gyula tanár (Vecsés), Sárközi János tanár (Jásztelek, 95 éves), Styop Ferencné köztisztviselő (Budapest, 77 éves).

Az egyesület ügyvivői testülete ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik a Jászok Egyesülete tevékenységét segítették és segítik.
Szervezetünk tagsága és ügyünk pártfogói révén hozzájárulhatunk a jász öntudat megújulásához. Kérjük és várjuk az Ön további személyes támogatását!

Dobos László
ügyvivő


***

Kedves Hölgyem, tisztelt Uram!

Tisztelettel kérjük Öntől és kedves családtagjaitól, adományozzák személyi jövedelemadójuk 1 százalékát egyesületünknek. A Jászok Egyesülete adószáma: 19666024-1-41. Előre is köszönjük a megtisztelő támogatást, melyet a jász hagyományokat ápoló rendezvényekre (így a Jász Világtalálkozóra) és kiadványok megjelentetésére fordítunk!

A mellékelt csekk a 2017. évi egyesületi tagdíj befizetésére szolgál.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy postai befizetés esetén jelentős költséget levonnak a feltüntetett összegből! A Jászok Egyesülete számlaszáma (K és H Bank): 10200892-31411767-00000000. A tagdíj évi 1000 forint, nyugdíjasoknak, tanulóknak 500 forint. Tagszervezeteink 2000 forintot fizetnek. Felülfizetést - a fenti ok miatt is - köszönettel fogadunk!

Takarékosabb, gyorsabb, ha meghívóinkat, híreinket elektronikus úton is eljuttathatjuk Önnek. Amennyiben még nem közölte velünk drótposta
(e-mail) elérhetőségét, várjuk azt az info@jaszokegyesulete.hu címünkön. Az esetleges címváltozást is kérjük jelezni! Köszönjük! Ha már megtette ezt, kérésünket tekintse tárgytalannak.

Javasoljuk, csatlakozzon Ön is a Jászok Egyesülete harmadfél-ezer fős Facebook közösségéhez: www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu

Kérjük, ajánlja ezt a fiatalok körében igen közkedvelt új kapcsolódási formát ifjabb családtagjainak! Értékőrző és értékteremtő közösségünkben rájuk is számítunk!

Mindne jog fenntartva! 2003 Jász Napló