Beszámoló a Jászok Egyesülete 2018. évi munkájáról

81. sz. H Í R L E V É L
(2019. január)

Beszámoló a Jászok Egyesülete 2018. évi munkájáról

Ezúton köszönjük meg, valamint továbbítjuk Önnek a szép számmal
érkezett karácsonyi és újévi jókívánságot. Hírlevelünk minden kedves
olvasójának sikereket és friss, jó egészséget kívánunk 2019-re!

A Jászok Egyesülete a Jászságból elszármazottak és az otthon élők
intézményes kapcsolattartása érdekében alakult 1991-ben Budapesten.
Taglétszámunk 2018 végén 555 fő volt. Hazánk valamennyi megyéjén túl
külföldről, s a Jászság 18 településének mindegyikéről van tagtársunk.
Az egyesületnek 43 tagszervezete van. 

A Jászok Egyesülete több formában van jelen a virtuális térben, a
világhálón. Egyesületi honlapunkon (https://jaszokegyesulete.hu)
megszólal a Lehel kürtje, megismerhető a Jászok Egyesülete története,
tagsága, tagszervezeteink köre. Közhasznú szervezetünk weboldala
felvillantja a jászok és a Jászság történetét, településeit, s
áttekinti testvérszervezetünk, "A Jászságért" Alapítvány
tevékenységének eredményeit. Egyesületünk elérhető a Facebook
közösségi oldalon is (www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu), ahol
követőink száma - hála Bugyi László Guriga tagtársunk (Jászberény)
ügyszeretetének - meghaladta az 5.500 főt. Egyesületünk Instagram
fényképmegosztó közösségi oldalán (www.instagram.com/jaszokegyesulete)
páratlan szépségű jászsági fotókban gyönyörködhetünk. Szőrös Zoltán
tagtársunk (Lajosmizse) önzetlen munkája révén napról-napra bővül
egyesületünk Youtube videó megosztó csatornája
(https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg).

1) Egyesületünk budapesti összejövetelei voltak:

Február 28-án a családkutatás szépségeiről és nehézségeiről tartott
képekkel illusztrált előadást Ari Ilona, a mezőtúri és szolnoki
családkutató klub vezetője.

Március 26-án egyesületi tagtársunk, Urbán Sándor, a Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Csoportjának
elnöke jászsági képanyaggal gazdagított előadásában gyönyörködtünk.

Április 24-én tartotta évi rendes közgyűlését egyesületünk.
Szervezetünk legfelsőbb fóruma elfogadta a 2017. évi pénzügyi
beszámolót, s az egyesület munkájáról szóló jelentést (mindkettő
megtalálható honlapunkon), majd jóváhagyta az idei terveket.
A közgyűlés után dr. Tóth Pál Péter demográfus, az MTA doktora, a
Jászok Egyesülete Felügyelőbizottságának elnöke vetítettképes
előadását hallgattuk meg A magyar népesség jelene és jövője címmel.

Május 28-án egyesületi tagtársunk, Molnár Pál (Budapest), a Balassi
Kard Művészeti Alapítvány elnöke beszélt a világhálós újságírás
műhelytitkairól.

Szeptember 24-én a világháború befejeződésének centenáriumán, a Nagy
Háború jászkun hőseinek emlékét idéztük dr. Szentváry-Lukács János ny.
egyetemi docens (Budapest) szavai és képei segítségével.

Október 29-én tagszervezetünket, a jászberényi 298. sz. Lehel Vezér
Cserkészcsapatot hívtuk meg - Vidovich Kálmán vezetésével -
bemutatkozásra és jóízű beszélgetésre.

November 27-én a jászsági katolikusok főpásztora, őexcellenciája dr.
Ternyák Csaba egri érsek volt a vendégünk, aki a katolikus oktatási
intézmények tevékenysége mellett számos más kérdést taglalt, illetve
válaszolt meg. 

2) Rendezvények:

Tagszervezetünk, a Jász Helytörténeti Kör (JHK, Jászberény) megkezdte
érdemi munkáját és létrejött saját honlapja. Április 7-én Pejin Attila
történész, a Zentai Városi Múzeum (Szerbia) vezetője tartott előadást
a helytörténet-kutatás és -írás módszertanáról. Október 13-án Horváth
Gergő, az MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárának
igazgatóhelyettese (Szolnok) ismertette az intézmény szakmai munkáját,
a kutatási lehetőségeket. November 17-én dr. Farkas Kristóf Vince
történész, muzeológus, a JHK elnöke (Jászberény) tartott előadást
Családkutatás a Jászságban címmel.

Április 20-án Jászfényszarun mutatta be a Rubicon történelmi folyóirat
jászkun számát dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete elnöke és dr.
Farkas Kristóf Vince, az egyesület elnökségi tagja, a Jász Múzeum
(Jászberény) történésze.

Május 6-a, a jászkun önmegváltás emléknapja alkalmából az idén is -
mint 1993 óta minden évben - megkoszorúztuk a budapesti Köröndön dr.
Czettler Jenő akadémikus emléktábláját, mely a két világháború között
működő egyesület-elődünk egykori elnökének munkásságát örökíti meg.

Május 11-én tagszervezetünk, a Dorozsmai Hagyományőrző és Kulturális
Egyesület (Szeged) és elnöke, Deli Albin Alex szervezésében
megemlékeztek Jerney János őstörténeti keletkutató munkásságáról. Az
egykori szülőház helyén állított emléktáblánál köszöntőt mondott dr.
Dobos László, a Jászok Egyesülete elnöke.

A 2018. évi, 24. Jász Világtalálkozót Jászfényszaru városa és a Jászok
Egyesülete rendezte június 29. és július 1. között. A díszünnepségre
június 30-án, szombaton került sor. Az ünnepi főpapi szentmisét
ezúttal is dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrálta. A települések
színpompás felvonulását, az ünnepi köszöntéseket díjak átadása
követte. A 27. alkalommal kiosztott Jászságért Díjat s a vele járó
adómentes egymillió forintot tagtársunk, a házigazda város
helytörténésze, Tóth Tibor kapta. Jászkapitányként Ézsiás Barnabást
iktatták be. Az ünnepségsorozaton - Fehérné dr. Ábrahám Etelka
elnökségi tag szervező munkájának eredményeként - a Jászok Egyesülete
népes küldöttséggel képviseltette magát.

Az idei, jubileumi, 25. Jász Világtalálkozónak 2019. június 7-9.
között (pünkösd ünnepén) Jászkisér városa ad helyet.

Augusztus 3-án, a Gazdagréti Szent Angyalok templom (Budapest) falán
elhelyezett emléktáblánál hajtottunk fejet az egykori Magyar Királyi
29. Honvéd Gyalogezred és társalakulatai jászkun hősei előtt.

Augusztus 18-án, a 20. Jászágói Falunapon, a szüreti felvonuláson és
bálon társrendezőként működött közre a Jászok Egyesülete.

Szeptember 22-23-án a városligeti Vajdahunyad várban került sor a Jász
Ünnepre, a jász hagyományok kulturális fesztiváljára. A Jászok
Egyesülete kiadványaival és számos egyesületi tagtárssal volt jelen a
népes látogatottságú fővárosi eseményen.

3.) Egyesületünk képviseltette magát számos jászkunsági rendezvényen,
tanácskozáson, közösségi és egyházi ünnepen, kiállítás-megnyitón.
Együttműködésünk eredményes a helyi önkormányzatokkal, civil
szervezetekkel.  

Munkánkról az idén is gyakran hírt adott az országos, a megyei és a
helyi nyomtatott, illetve sugárzó média.
Külön köszönettel tartozunk e tekintetben Banka Csaba és Illés Anita
szerkesztőknek (Új Néplap, Szolnok), Halász Lajos főszerkesztőnek és
munkatársainak (Jászkürt Újság, Jászberény), valamint a Jászsági
Térségi Televíziónak és a Trió Rádiónak (Jászberény). Köszönjük Bognár
Mária újságíró, a Jászok Egyesülete elnökségi tagja fáradozását -
írásai Jászberény város lapjában jelentek meg. Több jászsági és megyei
elektronikus hírportál (így a berenycafe.hu, jaszberenyonline.hu,
jasznaplo.hu, jaszsagonline.hu, szoljon.hu, tutihir.hu) is figyelemmel
kísérte munkánkat.

4.) 2018-ban az előző évi személyi jövedelemadó felajánlható egy
százalékából, jász és nem jász támogatóink jóvoltából a Jászok
Egyesülete 366.034 adóforintot kapott.  Köszönjük a támogatást, a
bizalmat! Ezt az összeget - az eddigiekhez hasonlóan - a
jász-hagyományt ápoló kiadványokra és rendezvényekre fordítjuk.

5.) Egyesületünk az alábbi kiadvány megjelentetéséhez nyújtott
támogatást:

Bistey András: Jász dekameron. Budapest, 2018.

6.) Hírek tagtársaink szakmai sikereiről. - Prof. dr. Ádám József
akadémikust, egyetemi tanárt (Budapest) életműve elismeréséül
szülőfaluja, Kocsér díszpolgárává avatták. - A Jászságért Díjas prof.
dr. Barna Gábor néprajzkutató, egyetemi tanár (Budapest-Szeged) a haza
érdekeinek előmozdításáért a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje
kitüntetést, később a Jászkunság Hagyományőrzéséért Díjat vehette át.
- A Honismereti Szövetség Honismereti Emléklappal tüntette ki Besenyi
Vendelt (Jászberény) és ifj. Pócs Jánost (Jászapáti). - Jászjákóhalma
díszpolgára lett Czuk Ferenc Podmaniczky Díjas festő, restaurátor
(Pécel). - A Jászságért Díjas Hortiné dr. Bathó Edit etnográfus, a
Jász Múzeum (Jászberény) igazgatója Magyar Arany Érdemkereszt
kitüntetést kapott. - Molnár János festőművész (Budapest) az év
folyamán négy egyéni, illetve csoportos kiállításon vett részt. - A
Jászságért Díjas Papp Izabella ny. levéltáros (Jászboldogháza)
elnyerte a település díszpolgára címet. - Megyénk legmagasabb
elismerését, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díjat kapta dr. Rédei
István, a CO-OP Star Kereskedelmi Zrt. elnök-vezérigazgatója
(Jászberény). - Sára Sándor Kossuth-díjas és Balázs Béla-díjas
filmrendező, operatőr, a nemzet művésze, kiváló és érdemes művész, a
Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Duna Televízió volt elnöke
(Budapest) Kossuth Nagydíj kitüntetésben részesült. - A Jászsági
Menedzser Klub Egyesület Főnix Díját vehette át Szikra István
vállalkozó (Jászberény). - Szívből gratulálunk!

7.) "A Jászságért" Alapítvány által kilencedik alkalommal kiírt
Jászsági Civil Vándordíjat 2018-ban a Vándorfy János Honismereti
Szakkör (Jászapáti) kapta. 

A Vándorfy János Honismereti Szakkör 1976-ban alakult. Alapításkori
céljuk volt az eltűnt tanyavilág emlékeinek, értékeinek megmentése,
összegyűjtése. Tanyamúzeumot hoztak létre, s kiadványban jelentették
meg az összegyűjtött anyagot. Kiadványsorozatot indítottak, évről-évre
aratónapot és más hagyományőrző rendezvényeket szerveznek.

1995 óta tagjai a Jászok Egyesületének. A szakkör egykori vezetői:
Berki István, Fehér Ferencné (ma dr. Suba Györgyné), Mihályi József.
Jelenlegi vezetőjük Barta István.

A szakkör közösségmegtartó és hagyományőrző szerepe meghatározó
Jászapáti város életében. A Vándorfy János Honismereti Szakkör
eredményei és törekvései méltóak a támogatásra és a Jászsági Civil
Vándordíj elnyerésére.

A vándorserleget és a kétszázezer forint pénzjutalmat 2018 októberében
adták át Jászapátin.

8.) Egyesületünk tagjai közül elhunytak 2018-ban: Antal Domokosné
tanár, helytörténész, 92 éves (Kocsér), dr. Farkasdy László
agrármérnök, igazságügyi szakértő, 82 éves (Budapest), Földi Péter
agrármérnök, 74 éves (Gödöllő), dr. Füleky György emeritus professzor,
74 éves (Budapest), Gereben Zoltán okleveles építészmérnök, 87 éves
(Budapest), Lajtos Béláné ügyvezető igazgató (Budapest), Tálas Ernő
operaénekes, 92 éves (Budapest), Zakróczi Béla villamosmérnök, 95 éves
(Budapest). Szívünkben őrizzük emléküket!

Az esztendő utolsó napján nyíregyházi otthonában elhunyt dr. Seregély
István ny. egri érsek, a jászok szeretve tisztelt főpásztora. A Jászok
Egyesülete elnökéhez intézett, 2018. október 18-án kelt levelében így
búcsúzik tőlünk: "Kívánom, hogy minden érték, melynek őrzése az
Egyesület régi és új nemzedékére van bízva, jövőt építő kincsnek
bizonyuljon." Úgy legyen!

A Jászok Egyesülete Elnöksége ezúton is köszönetet mond mindazoknak,
akik az egyesület tevékenységét segítették és segítik. Szervezetünk
tagsága és ügyünk pártfogói révén hozzájárulhatunk a jász öntudat
megújulásához. Kérjük és várjuk az Ön további személyes támogatását!

Dobos László
a Jászok Egyesülete elnöke

***
Kedves Hölgyem, tisztelt Uram!

Tisztelettel kérjük Öntől és kedves családtagjaitól, adományozzák
személyi jövedelemadójuk 1 százalékát egyesületünknek. A Jászok
Egyesülete adószáma: 19666024-1-41. Előre is köszönjük a megtisztelő
támogatást, melyet a jász hagyományokat ápoló rendezvényekre (így a
Jász Világtalálkozóra) és kiadványok megjelentetésére fordítunk.

A mellékelt csekk a 2019. évi egyesületi tagdíj befizetésére szolgál.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy postai befizetés esetén jelentős
költséget levonnak a feltüntetett összegből. A Jászok Egyesülete
számlaszáma (K és H Bank): 10200892-31411767-00000000. A tagdíj
(VÁLTOZOTT!) évi 2.000 forint, nyugdíjasoknak, tanulóknak 1.000
forint. Tagszervezeteink 5.000 forintot fizetnek. Felülfizetést - a
fenti ok miatt is - köszönettel fogadunk.

Takarékosabb és gyorsabb, ha meghívóinkat, híreinket elektronikus úton
juttatjuk el Önnek. Amennyiben még nem közölte velünk drótposta
(e-mail) elérhetőségét, várjuk azt az info@jaszokegyesulete.hu
címünkön. Az esetleges címváltozást is kérjük jelezni. Köszönjük! 

Javasoljuk, csatlakozzon Ön is a Jászok Egyesülete hatezer főt
közelítő Facebook közösségéhez:
https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu.

Kérjük, ajánlja ezt a fiatalok körében igen közkedvelt
kapcsolattartási formát ifjabb családtagjainak! Értékőrző és
értékteremtő közösségünkben rájuk is számítunk.

Drótposta: info@jaszokegyesulete.hu
Honlap: https://jaszokegyesulete.hu/
https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/
https://www.youtube.com/channel/UClK4ASwwx_IaSIxW-8CZwfg
Bankszámla: 10200892-31411767-00000000

Adószám: 19666024-1-41
Mindne jog fenntartva! 2003 Jász Napló